Final 100 M Gaya Kupu kupu PutraJuara 1 Yudhistira Anantha (Kab Gresik) Juara 2 Andi Muhammad Nurrizki ( Kota Surabaya) Juara 3 M Alvi Jihad (Kota Surabaya)

Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com