Final 50M Gaya Bebas PutraJuara 1 Dylan Siva L ( Kota Surabaya) Juara 2 Radya Neaxzi ( Kota Surabya) Juara 3 Maulana Rifky ( Kab Gresik)

Copyright © Porprov Jatim VI 2019
Email: admin@porprovjatim.com